محصولات

-35%
بستن

آجیل چهار مغز

185,321 تومان 120,459 تومان
طعم واقعی آجیل چهار مغز چیست؟! مخلوطی از:پسته اکبری انس 20/22.بادام هندی دوآتیشه.بادام درختی شور.فندوق شور شما لایق بهترین ها
-35%
بستن

آجیل چهار مغز

310,092 تومان 201,560 تومان
طعم واقعی آجیل چهار مغز چیست؟! مخلوطی از:پسته اکبری انس 20/22.بادام هندی دوآتیشه.بادام درختی شور.فندوق شور شما لایق بهترین ها
-35%
بستن

آجیل چهار مغز

211,927 تومان 137,753 تومان
طعم واقعی آجیل چهار مغز چیست؟! مخلوطی از:پسته اکبری انس 20/22.بادام هندی دوآتیشه.بادام درختی شور.فندوق شور شما لایق بهترین ها
-35%
بستن

الو بخارا

95,413 تومان 62,018 تومان
طعم واقعی آلو بخارایی(حاج حسنی) چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

الو بخارا

119,266 تومان 77,523 تومان
طعم واقعی آلو بخارایی(حاج حسنی) چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

انجیر خشک

119,266 تومان 77,523 تومان
طعم واقعی انجیر خشک چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

انجیر خشک

174,312 تومان 113,303 تومان
طعم واقعی انجیر خشک چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

برگه زرد آلو

68,807 تومان 44,725 تومان
طعم واقعی برگه قیسی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته اکبری نمکی

146,789 تومان 95,413 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته اکبری نمکی

239,450 تومان 155,643 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته اکبری نمکی

174,312 تومان 113,303 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته کله قوچی زعفرانی

140,367 تومان 91,239 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته کله قوچی زعفرانی

230,275 تومان 149,679 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

پسته کله قوچی زعفرانی

169,725 تومان 110,321 تومان
طعم واقعی پسته اکبری و کله قوچی چیست؟! انس: 20/22 شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

حلوای گردو

104,587 تومان 67,982 تومان
طعم واقعی حلوای گردو چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

حلوای هویج

122,018 تومان 79,312 تومان
طعم واقعی حلوای هویج چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

خرما پیارم

84,404 تومان 54,863 تومان
خرما پیارم
-35%
بستن

خرما پیارم

135,780 تومان 88,257 تومان
خرما پیارم
-35%
بستن

خلال بادام

82,569 تومان 53,670 تومان
طعم واقعی خلال بادام چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

خلال پسته

131,193 تومان 85,275 تومان
طعم واقعی خلال پسته چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زرشک

39,450 تومان 25,643 تومان
طعم واقعی زرشک چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند  
-35%
بستن

زرشک

46,789 تومان 30,413 تومان
طعم واقعی زرشک چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند  
-35%
بستن

زعفران سرگل

77,982 تومان 50,688 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران سرگل چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زعفران سرگل

144,037 تومان 93,624 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران سرگل چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زعفران سوپر نگين ممتاز

100,000 تومان 65,000 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران ممتاز چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زعفران سوپر نگين ممتاز

199,083 تومان 129,404 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران ممتاز چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زعفران سوپر نگین

88,073 تومان 57,247 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

زعفران سوپر نگین

171,560 تومان 111,514 تومان
طعم و رنگ واقعی زعفران چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

سوهان سکه ای

201,835 تومان 131,193 تومان
طعم واقعی سوهان کره ای سکه ای چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند  
-35%
بستن

قهوه 30روبوستا -70عربیکا

79,817 تومان 51,881 تومان
طعم واقعی قهوه اسپرسو چیست؟! قهوه اسپرسو کافیین ملایم 30درصد روبوستا 70درصد عربیکا شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین
-35%
بستن

قهوه 30روبوستا -70عربیکا

98,165 تومان 63,807 تومان
طعم واقعی قهوه اسپرسو چیست؟! قهوه اسپرسو کافیین ملایم 30درصد روبوستا 70درصد عربیکا شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین
-35%
بستن

قهوه 80روبوستا -20عربیکا

67,890 تومان 44,129 تومان
طعم واقعی قهوه اسپرسو چیست؟! قهوه اسپرسو کافیین بالا 80درصد روبوستا 20درصد عربیکا شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین
-35%
بستن

قهوه ترک ویژه

54,128 تومان 35,183 تومان
طعم واقعی قهوه ترک چیست؟! قهوه ترک کافیین ملایم با عطربالا شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر
-35%
بستن

کشمش پلوئی

34,862 تومان 22,660 تومان
طعم واقعی کشمش پلویی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

کشمش پلوئی

55,963 تومان 36,376 تومان
طعم واقعی کشمش پلویی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

کشمش رطبی

33,028 تومان 21,468 تومان
طعم واقعی کشمش رطبی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

کشمش رطبی

55,046 تومان 35,780 تومان
طعم واقعی کشمش رطبی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

کشمش سبز

72,477 تومان 47,110 تومان
طعم واقعی کشمش سبز چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

کشمش سبز

84,404 تومان 54,863 تومان
طعم واقعی کشمش سبز چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند 
-35%
بستن

گردو

195,413 تومان 127,018 تومان
طعم واقعی گردو چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

گز لقمه ای

144,037 تومان 93,624 تومان
طعم واقعی گز 40 درصد پسته چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

میوه خشک

134,862 تومان 87,660 تومان
طعم واقعی میوه خشک چیست؟! مخلوطی از: انبه.نارگیل.کرنبری.توت فرنگی.موز.سیب سبز ترش.کیوی.گلابی.خرمالو.پرتقال توسرخ شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها
-35%
بستن

میوه لقمه ای

107,339 تومان 69,770 تومان
طعم واقعی میوه لقمه ای چیست؟! ترکیبی از: آلو استنلی.آلو شابلون.هلو زعفرانی.شلیل شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها
-35%
بستن

نقل گردو – زعفرانی

104,587 تومان 67,982 تومان
طعم واقعی نقل زعفرانی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند
-35%
بستن

نقل گردو -گل محمدی

102,752 تومان 66,789 تومان
طعم واقعی نقل گل محمدی چیست؟! شما لایق بهترین ها هستید. همیشه بهترین ها صادر می‌شوند

دانشنامه غذایی شادچهره

همین حالا جهت گرفتن تخفیف اولین خرید خود اقدام کنید

شادچهره

شاد چهره

نامی قابل اعتماد در صنایع غذایی ایران و جهان